Funkcję inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: inspektorochronydanych@pm7kg.pl