Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL

w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu.

 

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Rodzic zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic/ opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku niezarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 630.

§ 9

W przypadku niezarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 1630.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r