• Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Organem nadzorującym przedszkole jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oddział Koszalin.