PRAWA DZIECKA

Nikt nie może mnie poniżać

krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze

na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata

już nie mieszka z nami,

nikt nie może mi zabraniać

spotykać ich czasami.

Mogę uczyć się wszystkiego,

co mnie zaciekawi.

I mam prawo sam wybierać,

z kim się będę bawić.

Nikt nie może moich listów

czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic

i własnego zdania.

Mogę zażądać,

żeby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych,

to jest moja sprawa.

Nikt mnie siłą nie ma prawa

zmuszać do niczego,

a szczególnie do robienia

czegoś niedobrego.

 

 

„Źle zbudowany dom można rozebrać

i zbudować od nowa,

ale źle wychowanego człowieka

nie da się wychować drugi raz”

/J. Wł. Dowiel/

 

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 20 to placówka z pięknymi tradycjami, która wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie, wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Budynek przedszkola znajduje się w miłej i spokojnej okolicy z dala od ruchliwych ulic. Za budynkiem w ogrodzie przedszkolnym mieści się duży plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia, m.in. zjeżdżalnie, ruchomy trap, huśtawki, drabinki i ścianki wspinaczkowe oraz boisko do piłki nożnej, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzać czas.

Przedszkole nr 7 istnieje od 1976 roku. Jest to placówka ciesząca się niesłabnącym uznaniem i dobrze zorganizowaną współpracą z rodzicami. Rodziców postrzega się u nas, jako cennych partnerów, ponieważ: dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie, procentują w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

 

Organem prowadzącym Przedszkole jest:

Gmina Miejska Kołobrzeg

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

 

„Słoneczne Przedszkole” otwarte jest od 6.30 do 16.30.

 

W naszym przedszkolu wszystkie oddziały są 8-godzinne (dzieci korzystają z 3 posiłków przygotowanych w przedszkolu).
W przedszkolu mieści się 7 oddziałów, w każdym po 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

grupa 3-latki
grupa 4-latki
grupa 5-latki
grupa 6-latki

Każda z grup ma do dyspozycji przestronne, jasne, słoneczne i kolorowe sale dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dysponujemy także przytulną jadalnią.

Rodzice na bieżąco mogą się dowiedzieć o:

·         zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

·         godzinach pracy przedszkola,

·         organizacji dnia,

·         zajęciach dodatkowych,

·         godzinach pracy nauczycielek,

·         terminach opłat,

·         posiłkach,

·         imprezach okolicznościowych.

W każdej grupie (8-godzinnej) pracują dwie nauczycielki na zmianę, jeden pracownik obsługi i dodatkowo w grupie 3-latków niania.

Nasza kadra nauczycielska jest w pełni wykwalifikowana zarówno pod względem pedagogicznym oraz merytorycznym, jednocześnie nieustannie pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Celem wychowania przedszkolnego, jak wynika ze statutu placówki, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Zadaniem każdego przedszkola jest: wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci, czuwanie nad prawidłowością ich rozwoju, doprowadzenie do osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz przede wszystkim przestrzeganie PRAW DZIECKA, które zakładają, że:

·         dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,

·         dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności,

·         rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

·         państwo (również przedszkole) ma wspierać rodzinę, a nie ją wyręczać.

Wychodząc naprzeciw dzieciom tworzymy warunki do ujawniania się ich możliwości rozwojowych. O atrakcyjności zajęć decyduje bogactwo stosowanych metod: zabawy i gry integrujące, ośmielające i podnoszące wartość dziecka – pedagogika zabawy.

Proponujemy również wieloetapowe działania innowacyjne ukierunkowane na edukację ekologiczną dzieci, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy nauczania:

·         M. Kwaśniewska, W Żaba – Żabińska „Nasze przedszkole”

·         Ewa Wondzicka-Dondziłło „I love Boo” – wydawnictwo MAC Edukacja;

·         Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować”

oraz programy autorskie:

·         Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 7

·         Program edukacji ekologicznej „Życie w lesie”

·         Program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”

·         Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich

·         Program patriotyczny „Mały patriota”

·         Program edukacji logopedycznej

·         Program edukacji matematycznej „Kolorowa matematyka” realizowany dla dzieci uzdolnionych matematycznie w formie kółka matematycznego.

·         Program sportowy „Piłka nożna to jest to”

·         Preorientacja zawodowa w przedszkolu

·         Gry i zabawy w przedszkolu

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są między innymi:

·         wycieczki w plener, do lasu

·         piknik „Pieczonego ziemniaka”

·         spotkanie z Mikołajem,

·         kiermasz bożonarodzeniowy,

·         spotkania wigilijne,

·         karnawałowy bal przebierańców,

·         kiermasz wielkanocny,

·         spotkania wiosenno-świąteczne,

·         obchody Dnia Dziecka,

·         Dzień Babci i Dziadka,

·         Dzień Matki,

·         plastyczne konkursy dla dzieci i rodziców

·         wycieczka do fabryki bombek

·         Współpraca z Domem Pomocy Społecznej we Włościborzu.

 

Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez międzyprzedszkolnych:

·         MISTRZOSTW W PIŁCE NOŻNEJ

·         QUIZU, którego tematyka zmieniała się na przestrzeni lat. Do tej pory odbyły się spotkania pod hasłem:

„Mali ekolodzy”

„Omnibus wiedzy przedszkolnej”

„Kołobrzeg- mała ojczyzna”

„Ekoludek i jego świat” – twórcza zabawa

„Potyczki matematyczne” – quiz w formie gry planszowej

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”- quiz patriotyczny

Od kilku lat mając na uwadze bezpieczeństwo naszych wychowanków quiz jest pod hasłem: „Zawsze bezpieczni”.

Nasi wychowankowie biorą również aktywny udział w imprezach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje m.in.:

·         Konkursach plastycznych

·         Wspólnym kolędowaniu

·         Spotkania teatralne

·         Spartakiadzie

·         Przeglądzie tanecznym

·         Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

 

To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.