Majątek podmiotu

 Budynek:
- rok budowy 1976
-kubatura 4165 m3
-wartość 1832565,40 (na dzień 31.12.2010)

Grunty:
-działka oznaczona  numerem 229 w położona przy ulicy Bogusława X 20 w Kołobrzegu
-powierzchnia 5709m2