SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2023/2024

Przewodnicząca –Marzena Bargiel

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Majer

Zarząd komisaryczny –  Dorota Kozak, Nela Milewska

Skarbnik – Roksana Cieślik

Protokolant – Aleksandra Mieczakowska