Skład Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu 
Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców: Marzena Bargiel

W-ce Przewodniczący: Magdalena Majer

Skarbnik: Roksana Cieślik

Protokolant: Anna Matuszyńska

Zarząd komisaryczny: Mariona Zaborowska, Justyna Adamkiewicz