SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca –Marzena Bargiel

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Majer

Zarząd komisaryczny –  Anna Matuszyńska, Nela Milewska

SkarbnikRoksana Cieślik

Protokolant – Aleksandra Mieczakowska