Przedszkole Miejskie nr 7

ul. Bogusława X 20

78 – 100 Kołobrzeg

tel. (94) 35-25-782.

e-mail:

              dyrektor@pm7kg.pl

              wicedyrektor@pm7kg.pl