W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy nauczania:

·         - M. Kwaśniewska, W Żaba – Żabińska „Nasze przedszkole”

·         - Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować”

oraz programy autorskie:

·         - Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 7

·         - Program edukacji ekologicznej „Życie w lesie”

·         - Program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”

·         - Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich

·         - Program patriotyczny „Mały patriota”

·         - Program edukacji logopedycznej

·         - Program edukacji matematycznej „Kolorowa matematyka” realizowany dla dzieci uzdolnionych matematycznie w formie kółka matematycznego

·         - Program sportowy „Piłka nożna to jest to”

·         - Preorientacja zawodowa w przedszkolu
- Program ,,Gry i zabawy w przedszkolu”