Informacja o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022, dokumentach niezbędnych do

638 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez G

250 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

203 KBPobierzPodgląd pliku